ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10
ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร

 

ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข และแมวขึ้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเปิดให้ประชาชนที่มีสัตว์เลี้ยง สุนัขและแมว เข้ารับบริการฟรี ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง การผ่าตัดทำหมัน สุนัข และแมว การให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี การรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ที่จะส่งผลทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 -31 กรกฎาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.  สำหรับสุนัขและแมวที่จะนำเข้ารับการผ่าตัด ทำหมันจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด ส่วนสุนัข และแมวที่จะนำไปฉีดวัคซีนจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปและในวันนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำแมว จรจัดที่เก็บมาเลี้ยงไว้ 2 ตัวมาฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันด้วย  

 

 

     


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน