รอไม่ได้แล้ว!! ชาวบ้านนากลางร่วมใจทำความดีถวายในหลวง ร.10 ซ่อมถนนเป็นหลุม-เป็นบ่อเอง หลังรองบหลวงไม่ไหว!? (คลิป)
ชาวบ้านตำบลนากลาง นำโดย นายจามิกร เอื้อเฟื้อกลาง กำนันตำบลนากลาง ร่วมกับ อบต.นากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และชาวบ้านกว่า 200 คน ร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมถนน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชการที่ 10

ร่วมกับ อบต.นากลาง อำเภอสูงเนิน และชาวบ้านกว่า 200 คน

นายจามิกร เอื้อเฟื้อกลาง กำนันตำบลนากลาง เปิดเผยว่า ถนนเส้นดังกล่าวนี้ ชื่อถนนเพชรเจริญ อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านบุตาต้อง ไปยังบ้านนาใหญ่ บ้านนากลาง และตำบลสูงเนิน เป็นถนนที่สามารถสัญจรเชื่อมหากันได้ทั้งตำบล เนื่องจากถนนเส้นนี้เกิดการชำรุดมานานหลายปีแล้ว ทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านลำบาก หากจะรองบประมาณของทางส่วนราชการก็นานเหลือเกิน ชาวบ้านจึงได้มีมติร่วมแรงร่วมใจกันระดมทั้งแรงกายแรงทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ มาช่วยกันปรับปรุงผิวถนน เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้

ระยะทางประมาณ 800 เมตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3 แสนบาท

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน