องค์การเภสัชกรรม ขยายแหล่งเพาะปลูกขมิ้นชันคุณภาพเพิ่มสารสกัดใช้ทดแทนยา แผนปัจจุบัน (ชมคลิป)
ที่  ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรี  อินน์ รีสอร์ท  จังหวัดลพบุรี     นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม  พร้อมด้วย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานการลงนามสัญญาจะซื้อจะขายขมิ้นชันคุณภาพ กับกลุ่มเกษตรกร  3 จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการปลูกและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อผลิตสารสกัดขมิ้นชัน   องค์การเภสัชกรรมได้ทำการศึกษาวิจัยพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล   สามารถใช้บรรเทาอาการปวดในโรคข้อเข่าเสื่อม  โดยไม่มีผลข้างเคียงกับระบบทางเดินอาหาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรแผนปัจจุบันรายการแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2561

 


องค์การเภสัชกรรมได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและแปรรูปวัตถุดิบขมิ้นชันที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดตาก ยะลา และลพบุรี เน้นมาตรฐานการปลูกและการแปรรูป โดยมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายขมิ้นชันล่วงหน้า  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแก่เกษตรกร   โดยจะรับซื้อขมิ้นชันคุณภาพที่มีสารสำคัญทางยา คือเคอร์คูมินอยด์สูงกว่าร้อยละ 9 ในราคาตันละ 120,000 บาท (กิโลกรัมละ 120 บาท)   ในเบื้องต้นองค์การเภสัชกรมีความต้องการใช้ขมิ้นชันตากแห้งเพื่อนำไปผลิตเป็นสารสกัดขมิ้นชันและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปีละประมาณ 90 ตัน  โดย มีกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดยะลา ตาก และจังหวัดลพบุรี รวม 5 กลุ่ม ร่วมลงนามสัญญาฯ และรับมอบพันธุ์ขมิ้นชันจากองค์กรเภสัชกร กลุ่มละ 1,500 กิโลกรัม

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง