ประชุมใหญ่ กต.ตร.สัญจร จิตอาสา มาด้วยใจห่วงใยสังคม เดินหน้าสร้างความเข้าใจแนวทางการทำงานตำรวจยุคใหม่ (ชมคลิป)
ที่ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา ) อ.พระนครศรีอยุธยา. จ.พระนครศรีอยุธยา. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดงานการประชุม กต.ตร.สัญจร  พร้อมด้วย  พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช ภ. 1 ติดตาม โครงการ. กต.ตร ภาค1 สัญจรเชิงปฏิบัติการ กต.ตร จิตอาสา มาด้วยใจห่วงใยสังคม     โดยมี พล.ต.ต สมหมาย  ประสิทธิ์. ผบก.ภจ.ว พระนครศรีอยุธยา  ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์.  ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. และ ดร.ณรงค์. มีฐานะ  นางรจนา  เพิ่มพูน  นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล   และ ข้าราชการตำรวจ. กต.ตร.ภาคประชาชน ที่ร่วมโครงการ รวม  1,173 คน ให้การต้อนรับ

 

ขบวนนางรำต้อนรับ รอง ผบ.ตร.

พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบช.ภ.1 กล่าวว่า  สืบเนื่องจากเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มุ่งส่งเสริมให้ท้องถิ่น และชุมชน  มีบทบาทในการตรวจสอบ การใช้อำนาจของรัฐ และมีส่วนร่วมในการติดตาม  การบริหารงานของตำรวจในทุกระดับ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ  ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาและการบริหารงาน  เพื่อปรับปรุงกิจการ ของตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ   ตรวจสอบและติดตามบริหารงานของตำรวจ หรือ กต.ตร.ในระดับต่างๆ ขึ้นเพื่อบริหารจัดการในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม   ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยของประชาชน  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   ด้านการจราจร  ด้านการดูแลสาธารณะสมบัติ  และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

มอบโล่ห์และประกาศเกียรติบัตร ให้กับ กต.ตร.

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน