92% ใกล้วิกฤตหนัก!! เขื่อนน้ำอูน ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากยังตก ผอ. ยัน น้ำล้นอาคารระบายแน่!! (รายละเอียด)
เมื่อเวลา 15.00 น วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเกรียงไกร กุลจิตติบวร ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำที่เขื่อนน้ำอูน หลังจากที่เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องในบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนติดต่อกันมาหลายวัน ทำให้น้ำไหลเข้าสู่ภายในเขื่อนน้ำอูนจำนวนมาก ขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยปล่อยน้ำทางช่องระบายทั้ง 2 ข้างเพื่อลดปริมาณน้ำภายในเขื่อน นอกจากนั้นกรมชลประทานแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำใต้เขื่อนทราบเป็นระยะ เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น


โดยกล่าวว่า สถานการณ์น้ำตอนนี้มวลน้ำที่เก็บกักอยู่ภายในเขื่อนมี 480 ล้านลูกบาศก์เมตรและระบายน้ำออกทั้ง 2 ช่อง (ซ้าย-ขวา)ของเขื่อน จำนวน 250,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส่วนระดับน้ำบริเวณอาคารระบายน้ำหรือปากกระโถน ตอนนี้ระดับน้ำเหลือประมาณ 40-50 ซ.ม.หรือ 92 % ก็จะท่วม เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกบริเวณเหนือเขื่อนได้ไหลลงสู่เขื่อน ทำให้น้ำภายในเขื่อนสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งหากยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 2-3 วัน เชื่อว่าน้ำคงท่วมอาคารระบายน้ำ ส่วนประชานชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้ายเขื่อนจะต้องได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อเตรียมขนสิ่งของมีค่าไว้ที่สูง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน