แม่ทัพภาคที่ 2 นำจิตอาสาฯร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำมูลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 (ชมคลิป)
ครบุรี – วันที่ 31 ก.ค.61 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำประชาชนจิตอาสาร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมตามโครงการประชารัฐ ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ฟื้นฟูป่าต้นน้ำจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่บ้านซับเจริญ ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา


 

แม่ทัพภาคที่ 2 นำจิตอาสาฯร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำมูลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

โดยในกิจกรรมแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำผู้ที่มาร่วมกิจกรรมกล่าวคำถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำลงบนพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี ผืนป่าต้นน้ำมูล ที่เคยถูกบุกรุกแผ้วถางจำนวน 80 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ หวงแหนผืนป่า โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธาร

แม่ทัพภาคที่ 2 นำจิตอาสาฯร่วมฟื้นฟูป่าต้นน้ำมูลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน