แข่งฟุตบอลระดมเงินช่วยชาว สปป.ลาว...ฟุตบอล 4 เส้า การกุศล นำรายได้ส่งมอบให้พี่น้องชาว สปป.ลาว และชิงถ้วย รอง ผวจ.หนองคาย
ดร.สมคะเน  พิสัยพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่าหลังจากที่ ชาวแขวงอัตตะปือ สปป.ลาว เกิดภัยพิบัติเขื่อนแตก ในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนรวมทั้งผู้สูญหายจำนวนมาก โดยหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งด้านอาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม สิ่งของจำเป็น พร้อมระดมยานพาหนะในทุกช่องทางเพื่อช่วยผู้ที่ยังติดค้าง

รัฐบาลได้ประกาศให้พื้นที่น้ำท่วมเมืองสนามไชยเป็นเขตประสบภัยฉุกเฉินระดับชาติ พร้อมทั้งมอบให้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมมือกับกระทรวงป้องกันประเทศ แขวงอัตตะปือ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตั้งตั้งคณะรับผิดชอบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ระดมทุน พร้อมรับความช่วยเหลือและบริจาคเงิน สิ่งของ ของจำเป็นจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มีน้ำใจช่วยเหลือ พร้อมกับได้เปิดศูนย์รับบริจาคขึ้น


ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เผยต่อว่าในส่วนของจังหวัดหนองคาย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้ระดมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือชาว สปป.ลาว ที่ประสบภัยแล้ว ซึ่งในส่วนของนักฟุตบอลในจังหวัดหนองคาย ที่มีการจัดการแข่งขันทุกระดับเป็นประจำ จึงได้ร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า การกุศล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยชาว สปป.ลาว รวมทั้งพี่น้องชาว จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร และ จ.อุบลราชธานี ที่ประสบภัยน้ำท่วมเช่นกัน โดยมีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันประกอบด้วย 1. ทีม TGU  อุดรธานี

2. ทีม  VIP. หนองบัวลำภู

3. ทีม หนองคายยูไนเต็ด

4. ทีม ราชนาวีหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง