คณะแพทยศาสตร์มช. จัดนิทรรศการ วันพยาบาลแห่งชาติ 2558
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


3 พ.ย. 2558 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล  และเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัว รวมถึงบทบาทของพยาบาล องค์กรวิชาชีพให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมด้วยกิจกรรมเทิดพระเกียรติ  และนิทรรศการต่างๆ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

 

รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้รายละเอียดว่า เนื่องในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติขอพระราชทานกำหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อพสกนิกรชาวไทย    ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์   การพยาบาล    การสาธารณสุข  การศึกษา  ตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์ ทรงพระราชทานความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของปวงชน    และการบริการสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อวิชาชีพพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล    จึงขอน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพยาบาลแห่งชาติ  และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน