สุรินทร์ ชาวบ้านดีใจทหารลงพื้นที่ช่วย ขุดคลอง ทำถนน สร้างประปาหมู่บ้าน
วันนี้(1 ก.พ.59)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลกาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พันเอกเอกราช อินทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานการพัฒนา 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทยเป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตภัยแล้ง การมอบผ้าห่มกันหนาว และหมวกไหมพรม โดยมีนายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง คณะครูอาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ตำบลกาบเชิงร่วมให้การต้อนรับกว่า 500 คน

 

 

 

-ตามที่ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 สำนักงานการพัฒนา 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ได้กำหนดพื้นที ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ประจำ ปีงบประมาณ 2559 และได้มีการบูรณาการร่วมกับ เทศบาลตำบลกาบเชิง ในการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา มีโครงการที่ไดรับอนุมัติ 4 งานได้แก่

 

 

 

-1.งานก่อสร้างเส้นทางชนบท จำนวน 3 เส้นทาง 2.งานจัดหาน้ำกินน้ำใช้ จำนวน 8 โครงการ 3.งานช่วยเหลือประชาชน 4 โครงการ และ 4.งานเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทาน จำนวน 18 ราย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54ได้จัดชุดทหารช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนและโครงการ เมื่อ เดือนตุลาคม 58ถึง เดือน มกราคม 59 จนการดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชน 7 โครงการ คือ

 

 

 

- งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง ที่บ้านโคกเพชร ม.12 , งานปรับปรุงทางลูกรังเป็นผิวจราจรลาดยาง ที่บ้านตาเกาว์ใหม่ ม.13,สร้างระบบประปาหมูบ้านมาตรฐานพร้อมระบบผลิต 10 ลบ.ล.ที่บ้านปราสาทเบง ม.3 ,อาคารบริการน้ำดื่ม ที่บ้านปราสาทเบง ม.6 ,อาคารบริการน้ำดื่ม ที่บ้านบักจรัง  ม.16 ,อาคารบริการน้ำดื่ม ที่บ้านปราสาทเบงสามัคคี ม.19 และขุดลอกลำน้ำ ที่บ้านหมอนเจริญ ม.7

 

-และเนื่องจากปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของโลกได้เปลี่ยนไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ เกิดความไม่แน่นอน ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ ทางกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้มอบหมายให้หน่วยมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 300 ผืน และหมวกไหมพรม 300 ใบ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น ให้กับประชาชนผู้ยากจนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดสุรินทร์ สร้างความอบอุ่นใจ และความประทับใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกคนต่างพูดว่า "ดีใจที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชน"

 

 

 

-นายโอฬาร อยู่กาญจนเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง กล่าวว่า ถือเป็นโชคดีของพี่น้องประชาชนตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 ได้กรุณามาจัดทำโครงการ เช่น การขุดลอกคลอง การจัดทำน้ำดื่ม สร้างระบบน้ำประปา ที่พี่น้องประชาชนกำลังมีความเดือนร้อน และเส้นทางคมนาคม ซึ่งที่ผ่านมาการสัญจรไป- มา ค่อนข้างที่จะลำบาก และในส่วนภัยหนาวก็ได้รับการช่วยเหลือจากทาง นพค.54 เข้ามามอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม รองรับภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

 

 

 

-พันเอกเอกราช อินทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 กล่าวว่า วันนี้มาส่งมอบโครงการประจำปี 2559 โครงการช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตภัยแล้ง ด้วยการนำทหารพัฒนาลงพื้นที่ ขุดลอกแหล่งน้ำ การสร้างระบบประปาหมู่บ้าน และงานก่อสร้างถนนลาดยาง สร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกล และวันนี้เป็นการปฏิบัตินโยบายเร่งด่วนของกองทัพไทย  ในการเร่งแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาว เนื่องจากจะเข้าช่วงวิกฤตในสัปดาห์นี้ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย  ทหารหน่วยทหารพัฒนาไม่เคยทอดทิ้งประชาชน และยินดีช่วยเหลือและปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนที่ห่างไกลความเจริญอย่างเต็มที่...

ธนินท์ทัศน์ ภูแก้ว/สุรินทร์เรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง