มุกดาหาร จัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 59
วันนี้ ( 10  ม.ค. 59 ) ที่วัดป่าศิลาวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นาย ศศิพงษ์  จันทรสาขา คณะกรรมการจัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ เปิดเผยว่า  ชาวจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันจัดงานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ โดยมี  นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมี ยาถ่านใหญ่ มหางอน ดำรงบุญ ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว ข้าราชการ นักเรียน พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและประชาชนชาวแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งในงานจะมีขบวนแห่ของชุมชนต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาล  ร่วมงานในครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานประมาณ  500 คน

             งานบุญข้าวยาคู บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดป่าศิลาวิเวก โดยได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราช ประเทศศรีลังกา จำนวน 15 องค์ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 58 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร และความสามัคคี ปรองดองกัน ร่วมมือ ร่วมใจกันของชาวจังหวัดมุกดาหร ที่จะได้มีโอกาสสักการบูชาองค์พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งจะประดิษฐานเป็นการถาวร ณ วัดป่าศิลาวิเวก     

          โดยพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับ ประกอบด้วย พระอังคุลีธาตุ (พระธาตุข้อพระหัตถ์ จำนวน 1 องค์) พระธาตุมัตตรุงคธาตุ (พระธาตุส่วนสมอง จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 1 องค์) พระโลหิตธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นเลือด จากเมืองโคลัมโบ จำนวน 12 องค์) พระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา (สมเด็จพระมหานายกะ ฝ่ายอักษะคีรียา สยามนิกาย คีรีลังกา จำนวน 1 องค์) นอกจากนี้ ยังได้รับหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระนางสังฆมิตาเถรีนำขึ้นเรือไปปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกา จากเมืองอนุราธปุระ     

          ยาคู เป็นคำมาจากภาษาบาลีแต่เดิม เป็นชื่อของยาชนิดหนึ่งที่หมอชีวกโกมารภัจจ์ ปรุงเป็นโอสถถวายพระพุทธองค์ เมื่อทรงประชวรด้วยโรคลมอันเกิดจากช่องท้อง และมีที่มาในพระวินัยปิฎก มหาวรรคเล่มที่ 5 หมวด-เภสัชชขันธกะ หน้า 82 ข้อ 49 ความว่า พระอานนท์ดำริว่าแม้เมื่อก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าประชวรโรคลมเกิดในอุทร ก็ทรงพระสำราญได้ด้วย ยาคู ปรุงด้วยของ 3 อย่าง คือ งา ข้าวสาร และถั่วเขียว มาปรุงรวมกัน แล้วถวายพระพุทธองค์ ตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ข้าวยาคูให้คุณประโยชน์ 10 อย่าง คือ ผู้ให้ข้าวยาคูชื่อว่าให้อายุ ให้ผิวพรรณ ให้ความสุข ให้กำลัง ให้ปฎิภาน ให้กำจักความหิว บรรเทาความกระหาย ทำให้ลมเดินคล่อง ล้างลำไส้ และย่อยอาหารใหม่ที่ยังเหลืออยู่

 

      หลังจากนั้น ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่ไปรอบเมืองมุกดาหาร เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวจังหวัดมุกดาหาร และประดิษฐานไว้ที่วัดป่าศิลาวิเวก เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะต่อไป …..  

 

                                        **************************************

 

อนุศักดิ์  แสนวิเศษ / เสาวภา  แสนวิเศษ /มุกดาหารเรียบเรียงโดย : เอกพันธ์ แป้นไทย

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง