ลาว-จีนจ่อผุดเขื่อนปากลาย ห่างเชียงคานแค่ 90 กม. รองผู้ว่าฯเลยห่วงแผ่นดินไหว (มีคลิป)
เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมเชียงคานแกรนด์  อ.เชียงคาน  จ.เลย  กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดประชุมให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากลาย สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง  การปรึกษาหารือล่วงหน้าและข้อตกลงครั้งที่ 1 โดยมีตัวแทนองค์ภาคประชาชนจากจังหวัดชายแดนที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขง และตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 100 คน  มีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม


นายสุชาติ  ศิริจังสกุล  รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ  กรมทรัพยากรน้ำ  กล่าวว่า  โครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนปากลาย เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งที่ 2 ที่จะก่อสร้าง บนแม่น้ำโขงต่อจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี เขื่อนดอนสะโฮงและเขื่อนปากแบง ซึ่งเป็นประเด็นที่ภาคประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำโขงของไทยทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี กรมทรัพยากรน้ำ มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเน้นการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนและการบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ 

นายสุชาติกล่าวอีกว่า  การดําเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขียนปากลาย ของ สปป.ลาว ในครั้งนี้ จะเป็นการเก็บให้ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการฯ ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแม่น้ําโขงของไทย รวม 5 จังหวัด รับทราบข้อมูล ตลอดจน รับฟัง ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อการ ดําเนินการตามกระบวนการ เพื่อนำเสนอในการประชุมตามกระบวนการในระดับนานาชาติต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน