77JOWO News


กรมทรัพยากรน้ำ เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ช่วยระบายน้ำที่ท่วม ออกจากชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด (มีคลิป)

publish: 2019-09-04 22:19:41

กรมทรัพยากรน้ำ เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ช่วยระบายน้ำที่ท่วม ออกจากชุมชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด (มีคลิป)


โคราชเร่งขุดบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้า

publish: 2019-07-31 17:45:14

อธิบดีกรมทรัพย์ฯลงพื้นที่ดูภัยแล้งโคราชเร่งช่วยขุดบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านรอง ผวจ.โคราชช่วยชาวบ้านรื้อบ่อน้ำบาดาลเก่ามาใช้บรรเทาได้กว่า 100 บ่อ


ขอบคุณกรมทรัพย์ฯกรมทรัพย์ฯเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

publish: 2019-03-22 12:09:26

เกษตรกรปลื้ม กรมทรัพย์ฯเจาะน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้


“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2 ”

publish: 2018-12-03 19:33:27

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมหารือคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ 2 ”


ลาว-จีนจ่อผุดเขื่อนปากลาย ห่างเชียงคานแค่ 90 กม. รองผู้ว่าฯเลยห่วงแผ่นดินไหว (มีคลิป)

publish: 2018-11-20 21:01:09

ลาว-จีนจ่อผุดเขื่อนปากลาย ห่างเชียงคานแค่ 90 กม. รองผู้ว่าฯเลยห่วงแผ่นดินไหว


“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือล่วงหน้า เปิดเวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 1

publish: 2018-11-15 17:12:42

“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือล่วงหน้า เปิดเวทีการให้ข้อมูล ครั้งที่ 1


กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ภายใต้การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก RAMSAR

publish: 2018-10-24 14:36:41

กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ภายใต้การประชุมกลุ่มประเทศสมาชิก RAMSAR


กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง" ในเขตพื้นที่ ไทย-กัมพูชา

publish: 2018-10-16 18:09:54

กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตาม โครงการ “การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง" ในเขตพื้นที่ ไทย-กัมพูชา


รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง

publish: 2018-10-16 15:27:51

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมหารือพิเศษ ครั้งที่ 2 เรื่องแผนปฏิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่น้ำโขง-ล้านช้าง


อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน

publish: 2018-10-16 15:24:43

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมวางแผนงานโครงการด้านน้ำ ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทย-เยอรมัน


กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้าง

publish: 2018-10-16 15:19:41

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการภายใต้กองทุนพิเศษ แม่โขง-ล้านช้าง


เตือน เตรียมรับความน้ำท่วม ในเขตเมืองเทศบาลเมืองปราจีนฯ

publish: 2018-08-28 22:47:49

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมือง(คลิป)