77JOWO News


อุตุฯ เตือน ภาคอีสานเตรียมรับมือฝน จะโดนกระหน่ำตกหนัก (รายละเอียด)

publish: 2019-08-16 13:28:53

อุตุฯ เตือน 20 – 22 ส.ค. ภาคอีสานเตรียมรับมือฝนตกหนัก (รายละเอียด)


มาแน่ อุตุฯ เตือนภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ 9 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-08-15 12:33:22

มาแน่ !! อุตุฯ เตือนภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ 9 จังหวัด (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือน 12 จังหวัดภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-08-11 11:08:46

อุตุฯ เตือน 12 จังหวัดภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน 7 จังหวัด วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-08-10 11:04:03

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน 7 จังหวัด วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)


อุตุ เตือน!!! 5 จังหวัดภาคใต้รับมือฝนถล่ม ทะเลอันดามัน,อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่ง

publish: 2019-08-09 14:47:43

อุตุ เตือน!!! 5 จังหวัดภาคใต้รับมือฝนถล่ม ทะเลอันดามัน,อ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กงดออกจากฝั่ง (ติดตามรายละเอียด)


อุตุฯ ชี้ ภาคอีสานมีฝนลดลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 8 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-08-07 14:05:34

อุตุฯ ชี้ ภาคอีสานมีฝนลดลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 8 จังหวัด (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง ส่วนมากบริเวณ 7 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-08-03 10:36:56

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน วันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมแรง ส่วนมากบริเวณ 7 จังหวัด (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือน 13 จังหวัดภาคอีสาน วันนี้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-07-31 18:36:40

อุตุฯ เตือน 13 จังหวัดภาคอีสาน วันนี้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือน 30 ก.ค. - 4 ส.ค. ภาคอีสานเตรียมรับมือฝนตกหนัก โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-07-29 11:17:28

อุตุฯ เตือน 30 ก.ค. - 4 ส.ค. ภาคอีสานเตรียมรับมือฝนตกหนัก โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง (รายละเอียด)


อุตุฯ คาด 29 ก.ค. - 2 ส.ค. ภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ (รายละเอียด)

publish: 2019-07-27 12:20:58

อุตุฯ คาด 29 ก.ค. - 2 ส.ค. ภาคอีสานมีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ (รายละเอียด)


อุตุฯ ชี้ วันนี้ภาคอีสาน 11 จังหวัด จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (รายละเอียด)

publish: 2019-07-24 12:06:13

อุตุฯ ชี้ วันนี้ภาคอีสาน 11 จังหวัด จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (รายละเอียด)


อุตุฯ ชี้ ภาคอีสานวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 11 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-07-22 11:04:05

อุตุฯ ชี้ ภาคอีสานวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 11 จังหวัด (รายละเอียด)


"อุตุ" เตือนชาวเรือ!! ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ติดตามรายละเอียด)

publish: 2019-07-11 11:49:25

"อุตุ" เตือนชาวเรือ!! ทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ติดตามรายละเอียด)


อุตุฯ ชี้ ภาคอีสาน 8 จังหวัดยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 30 ของพื้นที่ (รายละเอียด)

publish: 2019-07-11 10:15:58

อุตุฯ ชี้ ภาคอีสาน 8 จังหวัดยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 30 ของพื้นที่ (รายละเอียด)


พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝนลดลงในระยะนี้ ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ชมคลิป)

publish: 2019-07-09 15:47:53

พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝนลดลงในระยะนี้ ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง (ติดตามรายละเอียด)