77JOWO News


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ 12 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-05-15 11:30:29

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณ 12 จังหวัด (รายละเอียด)


อุตุฯ ชี้ 12- 16 พ.ค. ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (รายละเอียด)

publish: 2019-05-12 12:06:06

อุตุฯ ชี้ 12- 16 พ.ค. ภาคอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ กับลมกระโชกแรง และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ 13 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-05-11 11:22:46

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณ 13 จังหวัด (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือนด่วน 3-6 พ.ค. ภาคอีสานเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ (รายละเอียด)

publish: 2019-05-02 10:41:54

อุตุฯ เตือนด่วน !! 3-6 พ.ค. ภาคอีสานเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่า (รายละเอียด)


ยังมีฝนต่อเนื่อง อุตุฯ เตือน 14 จังหวัดภาคอีสาน จะยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง (รายละเอียด)

publish: 2019-05-01 12:52:56

ยังมีฝนต่อเนื่อง อุตุฯ เตือน 14 จังหวัดภาคอีสาน จะยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือน ภาคอีสานจะมีอากาศร้อน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-04-30 11:33:44

มาอีกรอบ !! 2 – 5 พ.ค. อุตุฯ เตือน ภาคอีสานจะมีอากาศร้อน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง (รายละเอียด)


ด่วน ภาคอีสานเตรียมรับมือ กรมอุตุฯ ประกาศเตือน “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 1 (รายละเอียด)

publish: 2019-04-23 19:10:04

ด่วน !! ภาคอีสานเตรียมรับมือ กรมอุตุฯ ประกาศเตือน “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน” ฉบับที่ 1 (รายละเอียด)


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศา โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

publish: 2019-04-23 12:04:45

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 38-42 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง


อุตุฯ เตือน 15 จังหวัดภาคอีสาน จะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง (รายละเอียด)

publish: 2019-04-22 15:01:33

อุตุฯ เตือน 15 จังหวัดภาคอีสาน จะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง (รายละเอียด)


มาแน่ๆ!!กรมอุตุฯแจ้งเตือนภาคเหนือเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด...!? (ชมคลิป)

publish: 2019-03-18 09:37:36

กรมอุตุฯแจ้งเตือนภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวัน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัด...!?


อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 8 จังหวัด (รายละเอียด)

publish: 2019-03-05 12:23:59

อุตุฯ เตือนภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณ 8 จังหวัด (รายละเอียด)


เตรียมหนาวอีก !! อุตุฯ เตือน 21-25 ม.ค. 62 ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

publish: 2019-01-20 11:43:36

เตรียมหนาวอีก !! อุตุฯ เตือน 21-25 ม.ค. 62 ภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส


เตรียมตัวหนาวอีกรอบ หลังกรมอุตุฯแจ้ง อุณหภูมิลดอีก 5 องศา

publish: 2019-01-19 17:59:03

เตรียมตัวหนาวอีกรอบ หลังกรมอุตุฯแจ้ง อุณหภูมิลดอีก 5 องศา


เกิดแผ่นดินไหว จ.กาญจนบุรี ขนาด 3.3 แมกนิจูด

publish: 2019-01-10 15:01:40

เกิดแผ่นดินไหว จ.กาญจนบุรี ขนาด 3.3 แมกนิจูด


กรมอุตุฯเตือนภาคเหนือ เตรียมรับมืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง.

publish: 2019-01-09 10:20:49

กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์สภาพอากาศประจำวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยเตือนภาคเหนืเตรียมรับมืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่ง.