77JOWO News


ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมชี้พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่๒ควรเพิ่มแสงสว่างและมัคคุเทศก์

publish: 2018-09-14 12:22:18

สถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนต้องมีมัคคุเทศก์ประจำ


กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว

publish: 2018-09-03 20:56:56

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์ครอบครัว


มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล HEART FOR ALL ครั้งที่ 1

publish: 2018-09-01 20:00:41

มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเชิดชูเกียรติ มอบโล่รางวัล HEART FOR ALL ครั้งที่ 1


บายศรีฯต้นสะพุงใหญ่บ้านนาบอน 1 ใน 65 รุกขมรดกของแผ่นดินรัชกาลที่ 10 กระทรวงวัฒนธรรมยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เลย (มีคลิป)

publish: 2018-07-21 17:01:22

บายศรีฯต้นสะพุงใหญ่บ้านนาบอน 1 ใน 65 รุกขมรดกของแผ่นดินรัชกาลที่ 10 กระทรวงวัฒนธรรมยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.เลยคนโคราชแห่ดูสุดยอดหนังไทยในสมัยรัชกาลที่ 9

publish: 2018-05-13 00:41:29

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.77jowo.comสงกรานต์ไทย-ลาว อ.นาแห้วสุดคึกคัก (มีคลิป)

publish: 2018-04-10 16:14:01

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.77jowo.com