77JOWO News


กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันพลาซ่า จัดกิจกรรมขยับร่างกายหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

publish: 2019-10-09 10:03:28

กลุ่มบริษัท นัมเบอร์วันพลาซ่า จัดกิจกรรมขยับร่างกายหารายได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ


โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ เทศบาลตำบลบางปะอิน ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน

publish: 2018-09-07 19:59:33

โรงไฟฟ้าบ้านเลน กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จับมือ เทศบาลตำบลบางปะอิน ขับเคลื่อน โรงเรียนผู้สูงอายุ สืบสานภูมิปัญญา สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน


เดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงกรุ๊ป ร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พี่น้อง สปป.ลาว

publish: 2018-08-01 13:39:55

กลุ่มบริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงกรุ๊ป ร่วมอำนวยความสะดวกเพื่อบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก สปป.ลาว เดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง