77JOWO News


สมุทรสงคราม งานนี้มีจุกแข่งขันกินกระยาสารทนักท่องเที่ยวชมกันอย่างคึกคัก

publish: 2019-09-23 20:32:00

สมุทรสงครามงานนี้มีจุกแข่งขันกินกระยาสารทนักท่องเที่ยวชมกันอย่างคึกคัก


มวลชนรวมใจกวนกระยาสารทรูปแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในงานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทยจังหวัดอ่างทอง

publish: 2018-10-09 19:12:42

การทำบุญกระยาสารทมักทำกันในช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาจะพากันหยุดงาน ตระเตรียมสิ่งของทำบุญที่เรียกว่า กระยาสารทเป็นของหวาน โดยจะกวนกระยาสารทมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว จนกลายเป็นเทศกาลกวนขนมกระยาสารทมาถึงทุกวันนี้ กระยาสารทเป็นสัญลักษณ์ของผลิตผลทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นา ซึ่งเป็นการเก็บพืชผลครั้งแรกของฤดูกาล


อ่างทอง สีสันความสนุกสนานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทยใหญ่ที่สุดในโลก

publish: 2018-10-09 19:05:53

สีสันความสนุกสนานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทยใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนักกว่า 500 กิโลกรัม เทลงแบบแผนที่ประเทศไทยยาว 9.90 เมตร กว้าง 5.90 เมตร


สภาอุตสาหกรรม อ่างทองจัดแถลงข่าวกลางน้ำงาน”สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย”บนแผนที่ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประจำปี 2561

publish: 2018-09-27 12:27:07

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสารทเดือนสิบของไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง จึงได้ร่วมกับ วัดหลักแก้ว และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงาน สืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2561 ณ วัดหลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งในวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 10.00 น. จะมีประเพณีกวนกระยาสารทไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก บนแม่พิมพ์แผนที่ประเทศไทย มีน้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม