77JOWO News


ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิเพื่อน้ำนมข้าวใช้พิธีกวนขาวมธุปายาส“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”เมืองนครฯ ประจำปี 2563 จัดต่อเนื่องปีที่ 790

publish: 2019-10-07 18:47:58

รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เมืองคอนนำทีมปักดำนาข้าวพุทธภูมิ เพื่อน้ำนมข้าวใช้กวนข้าวมธุปายาส “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีต่อเนื่องยาวนานถึง 790 ปี


ยกคณะโชว์ คณะพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จโชว์ “กวนข้าวมธุปายาส” ณ.พุทธมณพล จ.นครปฐม-ชาวเมืองคอนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณวั ดพระมหาธาตุฯ

publish: 2019-05-18 16:27:36

คณะพุทธบริษัทวัดโพธิ์เสด็จโชว์ “กวนข้าวมธุปายาส” ณ.พุทธมณพล จ.นครปฐม -ชาวเมืองคอนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ.วัดพระมหาธาตุฯ


ชาวโคราช ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๒”

publish: 2019-05-17 20:15:02

ชาวโคราช ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาสถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกในงาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ ๑๒”


สุดทึ่ง!! ตะลึงโนราตัวอ่อนม้วนตัวพดในถาดราวกับไร้กระดูก-รำโชว์กลางพิธี “กวนข้าวมธุปายาส”วัดโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช

publish: 2019-02-17 16:55:38

สุดทึ่ง!! ตะลึงโนราตัวอ่อนม้วนตัวพดในถาดราวกับไร้กระดูก-รำโชว์กลางพิธี “กวนข้าวมธุปายาส”วัดโพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช