77JOWO News


กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ วัดศาลาลอย จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

publish: 2019-07-11 18:37:44

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับ วัดศาลาลอย จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ


อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.

publish: 2019-06-26 12:28:54

อบจ.โคราช ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 2 ตำรวจภูธร ภาค 3 และส่วนราชการ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.


แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมบูรณาการในโครงการป้องกันการใช้สารเสพติด และการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

publish: 2019-04-11 18:21:59

วันนี้ (11เม.ย.62) เวลา09.00 น. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานเปิดศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ อาคารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ค่ายสุรนารี ซึ่งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ฯ แห่งนี้ ได้เชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จากจุดวิกฤตทั้ง ๒๐ จังหวัด ร่วมกับ สำนักงาน ปปส.ภาค 3 และ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดนครราชสีมา กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา และกองพันสุนัขทหารวมบูรณาการจัด “โครงการป้องกันการใช้สารเสพติดและการลักลอบลำเลียงเรียงยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ 2 อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงป้องปราบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร


โคราช ตรวจเข้มสกัดกั้นยาเสพติดห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

publish: 2019-04-11 15:25:44

กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ตำรวจภูธรภาค 3 สำนักงาน ปปส.ภาค 3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีตรวจเข้มเพื่อสกัดกั้นยาเสพติด


ทัพภาค 2 จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบกประจำปี 2562

publish: 2019-01-18 22:14:58

ทัพภาค2จัดพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบกประจำปี2562


กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2562

publish: 2019-01-18 21:00:59

กองทัพภาคที่ ๒ จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๒


กองทัพภาคที่ ๒ แถลงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

publish: 2018-12-19 13:25:10

กองทัพภาคที่ ๒ แถลงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ห้วงวันที่ ๑ พฤศจิกายน จนถึง วันที่ ๑๕ ธนวาคม ๒๕๖๑


แม่ทัพภาค 2 ชมเปาะ ทหารใหม่ค่ายศรีสองรัก กินหรู อยู่สบาย ยกให้เป็นต้นแบบหน่วยขึ้นตรงของกองทัพ

publish: 2018-11-29 13:35:13

แม่ทัพภาค 2 ชมเปาะ ทหารใหม่ค่ายศรีสองรัก กินหรู อยู่สบาย ยกให้เป็นต้นแบบหน่วยขึ้นตรงของกองทัพ


รองมทภ.2 เปิดสัมมนาผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นเมืองเลย ปลุกจิตสำนึก ชาติต้องมาก่อน!!

publish: 2018-08-21 13:49:08

รองมทภ.2 เปิดสัมมนาผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นเมืองเลย ปลุกจิตสำนึก ชาติต้องมาก่อน!!