77JOWO News


กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวภารกิจของกองทัพภาคที่ 3

publish: 2019-09-13 19:34:36

กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวภารกิจของกองทัพภาคที่ 3


โรงเรียนเพชระศึกษาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำรถถังเบารุ่น เอม 41และรถฮัมวี่ เอม 1026 ติดปืนกลเล็ก เด็กๆ ชื่นชอบและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ

publish: 2019-01-11 17:30:38

โรงเรียนเพชระศึกษาจัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำรถถังเบารุ่น เอม 41และรถฮัมวี่ เอม 1026 ติดปืนกลเล็ก เด็กๆ ชื่นชอบและให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ


รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นทีชายแดนภาคเหนือ

publish: 2018-10-28 22:38:53

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ เดินทางติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ให้การต้อนรับ


กองทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศมพ.อ.อมก๋อย จ.ชม.เพื่อบูรณาการแผนงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่

publish: 2018-09-26 02:56:38

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศมพ.อ.อมก๋อย จ.ชม.เพื่อบูรณาการแผนงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่