77JOWO News


โรงเรียนนานาชาติภู่ขจร จัดแข่งขันกีฬาสีที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ส่วนครูต่างเชียรและลุ้นไปกับการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆของเด็กตัวน้อย

publish: 2019-01-11 17:02:43

โรงเรียนนานาชาติภู่ขจร จัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ส่วนคุณครูต่างเชียรและลุ้นไปกับการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆของเด็กๆตัวน้อย


สมุทรสงครามการแข่งขันกีฬาฮาเฮ กองเชียร์ลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้

publish: 2018-11-23 22:09:36

สมุทรสงครามการแข่งขันกีฬาฮาเฮ กองเชียร์ลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้


สีสันงานสารทเดือนสิบชาวบ้านแข่งขันเรือพื้นบ้านท่ามกลางกองเชียร์ออกมาร่ายรำอย่างสนุกสนาน

publish: 2018-10-10 18:48:23

หลังจากชาวบ้านตำบลหลักแก้วและพื้นที่ใกล้เคียง เสร็จสิ้นการจัดงานบุญงานสืบสานตำนานกวนกระยาสารทไทยที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของคนไทย รวมทั้งเป็นการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นา ซึ่งเป็นการเก็บพืชผลครั้งแรกของฤดูกาล