77JOWO News


”กับดักลูกน้ำยุงลาย “เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่นำมาใช้ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายลูกน้ำยุงลายไม่เหลือ

publish: 2019-08-13 18:13:47

ติดตั้ง”กับดักลูกน้ำยุงลาย “เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่นำมาใช้ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ผลเกินคาด