77JOWO News


สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งผู้ประกอบการผลิตสุราเถื่อนให้หันเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี

publish: 2019-02-08 12:18:12

สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์แจ้งผู้ประกอบการผลิตสุราเถื่อนให้หันเข้ามาสู่ระบบการเสียภาษีสรรพสามิตที่ถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี