77JOWO News


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร

publish: 2019-10-23 10:28:30

จังหวัดยะลา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการ "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า 74 จังหวัดทั่วประเทศ"