77JOWO News


พัฒนาสังคมฯลำปางจัดแข่งกีฬาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แก่นักเรียนผู้สูงอายุ

publish: 2019-12-26 19:15:31

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว และโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบล จัดกิจกรรมโครงการ "นันทนาการสร้างสุขสำหรับกลุ่มบุคคลผู้สูงวัย" จัดงานการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ "แม่ยาวเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562