77JOWO News


อลังการ กีฬาโรงเรียน สังข์ทองเกมส์เปิดสนาม ชุดเลิกคุยทั้งอำเภอ เชื่อมความสามัคคี

publish: 2019-07-07 17:21:45

อลังการ กีฬาโรงเรียน สังข์ทองเกมส์เปิดสนาม ชุดเลิกคุยทั้งอำเภอ เชื่อมความสามัคคี


โรงเรียนนานาชาติภู่ขจร จัดแข่งขันกีฬาสีที่สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ส่วนครูต่างเชียรและลุ้นไปกับการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆของเด็กตัวน้อย

publish: 2019-01-11 17:02:43

โรงเรียนนานาชาติภู่ขจร จัดการแข่งขันกีฬาสี สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ส่วนคุณครูต่างเชียรและลุ้นไปกับการแข่งขันกีฬาในประเภทต่างๆของเด็กๆตัวน้อย