77JOWO News


เก็บกู้ซากเครื่องบินฝนหลวงที่ตก กลางหุบเขาไทรโยค

publish: 2019-09-26 15:56:20

กาญจนบุรี.. ทหารฉก.ลาดหญ้า-ตชด.136 ร่วมเก็บกู้เศษซากเครื่องบินกรมฝนหลวง ที่ตกกลางหุบเขาในสวนน้อยหน่า บ้านหนองเป็ดม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี นำเก็บรักษาที่กองพลทหารราบที่9