77JOWO News


ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรขมิ้นชันเพื่อใช้ทางการแพทย์

publish: 2019-07-09 17:36:23

สตูลบริษัทประชารัฐร่วมสาธารณสุข กอ.รนม.ส่งเสริมเกษตรกรปลูกและแปรรูปสมุนไพรขมิ้นชัน


ขมิ้นชันใช้ดีไม่มีผลข้างเคียง กับประสิทธิภาพที่รักษาโรคได้ดี

publish: 2019-06-12 16:27:43

ขมิ้นชันใช้ดีไม่มีผลข้างเคียง กับประสิทธิภาพที่รักษาโรคได้ดี


องค์การเภสัชกรรม ขยายแหล่งเพาะปลูกขมิ้นชันคุณภาพเพิ่มสารสกัดใช้ทดแทนยา แผนปัจจุบัน (ชมคลิป)

publish: 2018-07-30 22:09:53

องค์การเภสัชกรรม ขยายแหล่งเพาะปลูกขมิ้นชันคุณภาพเพิ่มสารสกัดใช้ทดแทนยา แผนปัจจุบัน