77JOWO News


คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามและรับฟังปัญหาประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ

publish: 2019-09-27 14:22:23

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำโดย ส.ส.นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมการฯ เดินทาง ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิในวันที่ 24 - 25 กันยายน 62 เพื่อศึกษาดูงาน รับฟังปัญหา ด้านสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์และมาตรการส่งเสริมอาหารปลอดภัย ในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านแท่น และอำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ