77JOWO News


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา (ชมคลิป)

publish: 2019-10-29 01:34:31

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก ของคณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา


สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทน.กรุงเก่า คณะสงฆ์ วัดศาลาปูนฯทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

publish: 2019-10-13 23:54:10

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทน.กรุงเก่า คณะสงฆ์ วัดศาลาปูนฯ ทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9


คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562 (ชมคลิป)

publish: 2019-10-07 22:24:12

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี พุทธศักราช 2562


คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ ในการตรวจตราพระนอกรีตผิดพระธรรมวินัย (ชมคลิป)

publish: 2019-09-25 22:16:12

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระวินยาธิการ และ พระสังฆาธิการ ในการตรวจตราพระนอกรีตผิดพระธรรมวินัย


ภาวะวิกฤตน้ำท่วม คณะพระสงฆ์โคราชส่งใจพร้อมสิ่งของช่วยพระและชาวอุบลราชธานี

publish: 2019-09-23 17:29:02

พระสีหราชสมาจารุมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ นำสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ 24 กันยายน 2562


สุพรรณบุรี คณะสงฆ์ร่วมวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ชมคลิป)

publish: 2019-09-23 14:31:20

สุพรรณบุรี คณะสงฆ์ร่วมวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระ10,000รูปมอบทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

publish: 2019-09-22 16:10:13

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรพระ10,000รูปมอบทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


มจร.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากลเรื่องสติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ

publish: 2019-09-21 17:17:45

มจร.จัดการประชุมสัมมนาวิชาการวันสันติภาพสากลเรื่องสติและสมาธิวิถีสู่สันติภาพ


ปทุมธานี คณะสงฆ์วัดศาลเจ้า ร่วม ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

publish: 2019-08-19 21:36:44

ปทุมธานี คณะสงฆ์วัดศาลเจ้า ร่วม ทต.บ้านกลาง ร่วมประชุมขับเคลื่อน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ ร่วม ทำบุญครบปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน “หลวงพ่อเพิ่ม” เกจิดังกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว(ชมคลิป)

publish: 2019-08-19 21:32:57

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระสังฆาธิการ ร่วม ทำบุญครบปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน “หลวงพ่อเพิ่ม” เกจิดังกรุงเก่า เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว


ปทุมธานี คณะสงฆ์วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ร่วม อบต.พืชอุดม ขับเคลื่อน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"

publish: 2019-08-16 23:32:33

คณะสงฆ์วัดนิเทศน์ราษฎร์ประดิษฐ์ ร่วม อบต.พืชอุดม ชุมชน โรงเรียน บริษัทเอกชน และภาคีเครือข่ายฯ ประชุมขับเคลื่อน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข"


ศรีสะเกษสุดสลด 2 นักเรียนหญิงไม่มีรูทวารหนัก คณะสงฆ์กันทรารมย์เข้าไปให้การช่วยเหลือ

publish: 2019-07-30 10:10:45

ศรีสะเกษสุดสลด 2 นักเรียนหญิงไม่รูทวารหนัก คณะสงฆ์กันทรารมย์เข้าไปให้การช่วยเหลือ มอบเงินสิ่งของให้การช่วยเหลือเบื้องต้น


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก (ชมคลิป)

publish: 2019-07-26 03:41:21

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา ปฐมนิเทศการเรียนการสอน พระภิกษุ สามเณร และ พระนวกะ แผนกนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก


คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ ในเขตปกครอง ในช่วงเข้าพรรษา (ชมคลิป)

publish: 2019-07-22 13:07:27

คณะสงฆ์อำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระภิกษุนวกะ ในเขตปกครอง ในช่วงเข้าพรรษา


คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ.) ชมเชยพระครูโกศลสิกขกิจ จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวศรีสะเกษที่ยากไร้

publish: 2019-07-12 22:13:17

คณะผู้ตรวจการณ์คณะสงฆ์ภาค 10 (ธ.) ชมเชยพระครูโกศลสิกขกิจ จัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวศรีสะเกษที่ยากไร้