77JOWO News


ชาวนาชัยนาทโอด เสียเงินค่าสูบน้ำเกือบแสนบาท ยังไม่รู้ข้าวจะรอดหรือไม่ หลังฝนทิ้งช่วง เร่งระดมเครื่องสูบน้ำป้องกันข้าวตาย(คลิป)

publish: 2019-07-25 12:09:13

ชาวนาชัยนาทโอด เสียเงินค่าสูบน้ำเกือบแสนบาท ยังไม่รู้ข้าวจะรอดหรือไม่ หลังฝนทิ้งช่วง ข้าวขาดน้ำหนัก เร่งระดมเครื่องสูบจากชลประทาน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และชาวนา 18 เครื่อง สูบน้ำเข้าคลองซอย 5 ขวา ไปเลี้ยงข้าวตั้งท้อง 17,000 ไร่ ก่อนจะแห้งตาย


บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่ชัยนาท ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยา เดินหน้าปรับปรุงคลอง ชัยนาท-ป่าสัก แก้ปัญหาน้ำท่วม(คลิป)

publish: 2019-02-27 16:51:59

“บิ๊กฉัตร” ลงพื้นที่ชัยนาท ติดตามการขับเคลื่อนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยา เดินหน้าปรับปรุงคลอง ชัยนาท-ป่าสัก แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ


กรมชลประทานจัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบโครงการระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก

publish: 2018-12-14 14:52:23

กรมชลประทานจัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบโครงการระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก