77JOWO News


กต.ตร.สภ.คลองไผ่ โคราช มอบคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ไว้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลในการทำผิดกฎหมาย

publish: 2019-10-08 11:45:28

กต.ตร.สภ.คลองไผ่ โคราช มอบคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ไว้ติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ใช้ช่องทางสื่อโซเชียลในการทำผิดกฎหมาย


ตำรวจคลองไผ่บูรณาการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเนินคลองไผ่เผยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งยุบรวมจุดจอดรถโดยสารแก้ปัญหา

publish: 2019-09-12 11:32:00

ตำรวจคลองไผ่บูรณาการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเนินคลองไผ่เผยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งยุบรวมจุดจอดรถโดยสารแก้ปัญหา


ตำรวจคลองไผ่ร่วมกต.ตร.มอบอุปกรณ์สัญญาณไฟเตือนจราจรหน้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเรียบร้อยของการจราจร

publish: 2019-07-03 21:39:56

ตำรวจคลองไผ่ร่วมกต.ตร.มอบอุปกรณ์สัญญาณไฟเตือนจราจรหน้าสถานศึกษาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเรียบร้อยของการจราจร


ชาวบ้าน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว โคราช รวมตัวทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ให้ชุมชน

publish: 2018-11-08 10:44:01

ชาวบ้าน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว โคราช รวมตัวทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรของชุมชนเป็นงานอดิเรก สร้างรายได้ให้ชุมชน