77JOWO News


กลุ่มพนักงาน การบินไทย รวมตัวแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ไม่มีความคืบหน้า!!โดยยืนยันมติเดิมที่ต้องการให้บอร์ดบริหารลาออก

publish: 2017-03-16 23:56:29

กลุ่มพนักงาน การบินไทย รวมตัวแสดงเชิงสัญลักษณ์หลังข้อเรียกร้องก่อนหน้านี้ไม่มีความคืบหน้า!!โดยยืนยันมติเดิมที่ต้องการให้บอร์ดบริหารลาออก


เจ็บแค้นแสนสาหัส ต้องทนเห็นหน้าไอ้ชั่วข่มขืนลูกสาวพิการทุกวัน พ่อร้องคดีไม่คืบหลังผ่านมา6เดือน ตร.ไม่ค่อยรับสาย?(มีคลิป)

publish: 2016-06-17 02:35:43

เจ็ปแค้นแสนสาหัส ต้องทนเห็นหน้าไอ้ชั่วข่มขืนลูกสาวพิการทุกวัน พ่อร้องคดีไม่คืบหลังผ่านมา6เดือน ตร.ไม่ค่อยรับสาย?(มีคลิป)