77JOWO News


ขับไล่ นอภ.!!กำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวหน้าที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์เมืองคอนประท้วงขับไล่ นอภ. -เรียกร้องกรมการปกครองเร่งพิจารณาย้ายนายอำเภอโดยด่วน

publish: 2019-10-03 21:30:10

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านใน อ.จุฬาภรณ์เมืองคอนรวมตัวหน้าที่ว่าการอำเภอ ฯขับไล่นายอำเภอพ้นพื้นที่ -เรียกร้องกรมการปกครองเร่งพิจารณาย้ายนายอำเภอโดยด่วน-เผยเมินงบ 200 ล้านทำให้ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง