77JOWO Newsสุรินทร์////คึกคักผู้ปกครองพาบุตรหลานเลือกซื้ออุปกรณ์ทำกระทง

publish: 2015-11-24 21:52:57

ผู้ปกครองพาลูกหลานตระเวนซื้อวัสดุทำกระทงจากธรรมชาติ และการจำหน่ายกระทงสำเร็จรูปเมืองช้างคึกคัก เตรียมร่วมงานลอยกระทงย้อนยุค