77JOWO News


จังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ดีแต่ยากจน รวมเป็นเงิน1,200,000 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

publish: 2019-07-11 18:40:33

สื่อมวลชนในพื้นที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นเข้ารับมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท