77JOWO News


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์

publish: 2019-09-11 01:23:10

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือศูนย์พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู

publish: 2019-05-25 15:04:21

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปิดตัวโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครูระหว่างบริษัท ซุนวู เอรเตอร์ไพรส์จำกัด