77JOWO News


ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562/63

publish: 2019-12-05 14:50:12

ไทย-กัมพูชา ประชุมร่วมกัน เพื่อเตรียมจัดโครงการและกิจกรรมวัดไพรพัฒนา จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562/63


อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา

publish: 2019-11-08 05:16:41

อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก เสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา


กรมคุก จัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green prison2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง รายได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังด้อยโอกาส

publish: 2019-09-15 19:55:20

กรมคุก จัดโครงการปั่นสีเขียวเที่ยวเรือนจำBike for Green prison2019 ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง รายได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังด้อยโอกาส


สระบุรี สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ร่วม อบต. ภาคเอกชน จัดโครงการ สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้

publish: 2019-09-03 21:29:09

สระบุรี สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ร่วม อบต. ภาคเอกชน จัดโครงการ สานต่อฝายชะลอน้ำ ธนาคารต้นไม้


ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต

publish: 2019-08-28 20:41:56

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ความรัก ความสามัคคีของสมาชิกอปพร. ในการต่อต้านการทุจริต


การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License (ชมคลิป)

publish: 2019-08-28 08:23:40

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬามวย ระดับ A B License


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

publish: 2019-08-26 19:29:41

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการสานพลังคนอุตรดิตถ์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


สร้างสุข-สร้างรอยยิ้ม จ.สุรินทร์นำหน่วยบริการภาครัฐ ออกบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ อ.บัวเชด

publish: 2019-08-24 09:59:44

จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม นำหน่วยบริการภาครัฐ ออกให้บริการ บําบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่โรงเรียนบ้านอาโพน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์


อยุธยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4 (ชมคลิป)

publish: 2019-08-21 22:25:34

อยุธยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบจ.พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4


ศรีสะเกษจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง

publish: 2019-08-16 18:57:58

ศรีสะเกษจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ ผู้พิการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวง


รพ.มหาราช เมืองคอน จัดโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและใช้สายสวนหัวใจ

publish: 2019-08-15 16:28:04

รพ.มหาราช เมืองคอน จัดโครงการรักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและใช้สายสวนหัวใจ


คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

publish: 2019-08-14 17:46:47

คณะกรรมการ พัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ สตรีอุตรดิตถ์รวมพลัง เทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ


ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

publish: 2019-07-31 20:25:38

ศูนย์ฝึกอบรม ธ.กรุงไทย เขาใหญ่ จัดโครงการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ "ปันน้ำใจ" เราทำ "ดี" ด้วยหัวใจ รวมใจชาวกรุงไทย

publish: 2019-07-31 17:12:34

ธนาคารกรุงไทย จัดโครงการ "ปันน้ำใจ" เราทำ "ดี" ด้วยหัวใจ รวมใจชาวกรุงไทย


สมาคมมัคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการมัคคุเทศก์ทำความดี ออกรณรงค์ทำความสะอาดรอบเมืองเชียงใหม่

publish: 2019-07-29 00:07:21

สมาคมมัคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการมัคคุเทศก์ทำความดี ออกรณรงค์ทำความสะอาดรอบเมืองเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์ จ.เชียงใหม่และภาคีเครือข่าย ร่วมทำความดีตามโครงการ "มัคคุเทศก์ร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พร้อมใจกันออกไปทำความสะอาดรอบคูเมืองเชียงใหม่