77JOWO News


ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เททองหล่อพระพุทธบารมี วัดทับคล้อ พิจิตร ดาราอาวุโส และ ผู้กำกับละครจักรวงศ์ ร่วมเททอง (ชมคลิป)

publish: 2019-10-07 16:25:34

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เททองหล่อพระพุทธบารมี วัดทับคล้อ พิจิตร ดาราอาวุโส และ ผู้กำกับละครจักรวงศ์ ร่วมเททอง


ปลูกอะไรก็ขายได้! ชาวบ้านรวมกลุ่มหันปลูกพืชผักนานาชนิดมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันขอเพียงแค่ขยันและอดทน

publish: 2018-08-13 20:54:30

พิจิตรชาวบ้านรวมกลุ่มลดพื้นที่การทำนาหันปลูกพืชผักนานาชนิดมีรายได้เข้ากระเป๋าทุกวันถึงแม้ช่วงนี้ราคาผลผลิตตกต่ำก็เป็นไปตามฤดูกาล


เล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง! หัวหน้าสำนักปลัดหญิงแกร่งสุดทนพฤติกรรมผู้บริหารทุจริตเปิดหน้าดับเครื่องชนลากขึ้นศาลพิพากษาผิดจริง

publish: 2018-08-07 12:15:42

เล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง! หัวหน้าสำนักปลัดหญิงแกร่งสุดทนพฤติกรรมผู้บริหารทุจริตเปิดหน้าดับเครื่องชนลากขึ้นศาลพิพากษาผิดจริง