77JOWO News
ไก่อารมณ์ดี!!! บรรเจิดเลิศไอเดียเปิดเพลงกันตรึมให้ไก่ไข่ฟัง ไข่ดก

publish: 2016-09-11 10:01:18

สุรินทร์- ปิ๊งไอเดีย ฟาร์มไข่อารมณ์ดี เปิดเพลงกันตรึมให้ไก่ไข่ฟังแก้เครียด 24 ชม.พบว่ามีสุขภาพดี ให้ไข่ดกดีกว่าไข่ไก่ทั่วไป สร้างรายได้เดือนงามกว่าเดือนละ 40,000 บาท