77JOWO News


ปัญหาหมอกควันไฟป่าในแม่ฮ่องสอน ยังคงวิกฤต

publish: 2019-03-22 17:38:56

แม่ทัพน้อยภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ระดับภาค ส่วนหน้า (ผอ.ศอ.ปกป.ภาค สน.) ติดตามการความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในอำเภอแม่สะเรียง


ชาวพุทธศรัทธาแน่น งานสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสรงน้ำพระธาตุดงคำ

publish: 2019-03-20 14:30:22

ชาวพุทธเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้ใส่บาตรกับพระอุปคุตแล้วจะเกิดความร่ำรวย ประสบความสำเร็จ บังเกิดแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลในชีวิต


ป่าไม้เพิ่มศักยภาพ ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตราฐาน ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)

publish: 2019-03-19 17:39:25

ป่าไม้เพิ่มศักยภาพ ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตราฐาน ระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System)รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์รายงานผล และวางแผนการป้องกันทรัพยากรในพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ


หวั่นพายุฤดูร้อน รีบตัดแต่งต้นฉำฉา อายุกว่า 100 ปี เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

publish: 2019-03-16 14:03:16

เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่มาติดต่อราชการที่อำเภอแม่สะเรียงและเขตพื้นที่การศึกษา จนท.เขต สพป.มส.เขต.2 ร่วม อส.ปกครอง อ.แม่สะเรียง ตัดแต่งต้นฉำฉา อายุกว่า 100 ปี


คึกคัก โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งชนเผ่า หลายพรรคเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง ในกลุ่มชาติพันธุ์

publish: 2019-03-15 22:32:51

หลายพรรคเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียง ในกลุ่มชาติพันธุ์ 3 อำเภอสายใต้แม่ฮ่องสอน ต้องเข้าถึง อัตลักษณ์ ของความเป็นชนเผ่า ที่ยังยึดแน่นด้วยพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาในตัวผู้สมัครเป็นองค์ประกอบ


ตามคืนก้อนหิน หลังถูกมือดีลักลอบขุดกว่า 800 เมตร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมสร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์

publish: 2019-03-14 22:13:31

คืนก้อนหินให้แม่น้ำสร้างระบบนิเวศให้คืนมาเหมือนเก่า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรบ้านถ้ำลอด ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้จากธรรมชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน


คึกคัก กิจกรรมงานวันวิชาอาชีพ ของเด็กๆนักเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพ

publish: 2019-03-14 18:07:11

กิจกรรมงานวันวิชาอาชีพ ของเด็กๆนักเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพในระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษาตอนต้น มีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้เลือกอาชีพที่เหมาะสมและถนัด


ใบตองตึงที่หล่นสามารถสร้างรายได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสชาวบ้านเก็บใบตองตึงที่หล่นตามพื้นป่า มาไพขายเพื่อใช้มุงหลังคาสร้างรายได้อย่างงดงาม

publish: 2019-03-12 20:08:07

ใบตองตึงที่หล่นสามารถสร้างรายได้ พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ชาวบ้านเก็บใบตองตึงที่หล่นตามพื้นป่า มาไพขายเพื่อใช้มุงหลังคา สร้างรายได้ อย่างงดงาม


คนรักสัตว์ แห่นำสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2019-03-12 20:07:04

ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สัตว์เลี้ยง ต้องปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า


โรงเรียนล่องแพวิทยาเดินรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้ง

publish: 2019-03-12 20:04:02

การประชาสัมพันธ์เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน


เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ลงพื้นที่หาเสียงช่วยลูกพรรคในกลุ่มชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน

publish: 2019-03-10 16:21:16

เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา ร่วมกิจกรรมนมัสการขอบคุณพระเจ้า และหาเสียงช่วยลูกพรรค พบปะพี่น้องชนเผ่าที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ในวันอาทิตย์


คึกคัก งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

publish: 2019-03-07 17:29:15

เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ ประมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประกวดผลผลิตทางด้านการเกษตร ให้บริการและให้คำปรึกษา แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


สพป.มส.เขต 2 มอบดอกไม้ต้อนรับ และปฐมนิเทศประชุมให้โอวาทผู้บริหารโรงเรียนใหม่

publish: 2019-03-06 15:05:06

สพป.มส.เขต 2 มอบดอกไม้ต้อนรับ และปฐมนิเทศประชุมให้โอวาทผู้บริหารโรงเรียนใหม่ ซึ่งสอบคัดเลือกผ่าน ผอ.สถานศึกษา จำนวน 26 ราย


ส่งวีระบุรุษผู้กล้าสู่อ้อมกอดพระเจ้า จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่

publish: 2019-03-01 18:09:27

อัญเชิญดินพระราชทานวางบนหีบศพ อส.ทพ.อังคาร เรือนคำ ทหารกล้าที่เสียชีวิต จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะลาดตระเวน


มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้ราษฎรจำนวน 37 ราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

publish: 2019-02-28 17:51:53

จังหวัดแม่ฮ่องสอน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ให้ราษฏร 37 ราย