77JOWO News


สัตหีบประชาชนนำสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี

publish: 2019-04-02 12:29:05

สัตหีบประชาชนนำสุนัขแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันฟรี


คนรักสัตว์ แห่นำสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2019-03-12 20:07:04

ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สัตว์เลี้ยง ต้องปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

publish: 2018-03-26 18:44:10

ติดตามข่าวสารได้ที่ www.77jowo.com