77JOWO News


ศรัทธาแรงกล้า!!ชาวบ้านแห่เช่าทอนกำไลโนรา“ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย”เชื่อสุดยอดของขลังโบราณ-รองผู้ว่าฯ ชื่นชมสมาคมสื เห็นชาวบ้านร่วมใจเป็นหนึ่ง

publish: 2019-04-03 21:51:36

ศรัทธาแรงกล้า!!ชาวบ้านแห่เช่าทอนกำไลโนรา“ไข่เหลี้ยม วิเชียรศรชัย”เชื่อสุดยอดของขลังโบราณ-รองผู้ว่า ฯชื่นชมสมาคมสื่อ ฯนำชาวบ้านร่วมใจทำความดี