77JOWO News


นครพนม เปิดตัวกีฬาแนวใหม่ ลอยน้ำโขง วารีบำบัด สร้างสุขภาพ หนุนท่องเที่ยว ชมรมนกเป็ดน้ำ นำสมาชิก โชว์ลีลาลอยน้ำโขง ยืนยันปลอดภัย ได้สุขภาพ

publish: 2019-10-09 16:15:26

เปิดตัวกีฬาแนวใหม่ ลอยน้ำโขง วารีบำบัด สร้างสุขภาพ หนุนท่องเที่ยว ชมรมนกเป็ดน้ำ นำสมาชิก โชว์ลีลาลอยน้ำโขง ยืนยันปลอดภัย ได้สุขภาพ