77JOWO News


2 วันติด ทหารฉก.ลาดหญ้า ตำรวจ ปกครอง จับไอซ์เกือบ40กก.ชายแดนเมืองกาญจน์

publish: 2019-02-10 20:27:13

ไม่รอด..2วันติด ทหาร ตำรวจ ปกครอง จับไอซ์เกือบ40กก. ซุกไอซ์18กก.ในยางอาไหล่รวบยกครัวได้3 รอดไป1 อีกราย2พม่าแสบซุกไอซ์ 20 กก.ในถังน้ำมัน