77JOWO News


เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย - เขมร

publish: 2019-09-26 22:55:25

เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายธรรมยุติปักเขตวิสุงคามสีมา 2 วัดชายแดนไทย - เขมร เพื่อให้สามารถประกอบสังฆกรรมถูกต้องตามพระธรรมวินัย


ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ทิ้งปืนไปลงแขกดำนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย - เขมร จ.ศรีสะเกษ

publish: 2019-08-30 18:14:22

ทหารหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ทิ้งปืนไปลงแขกดำนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย - เขมร จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการ "เธอคือความหวัง"