77JOWO News


ชาว ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสืบสานระบบส่งน้ำ"หลวงปู่เพียร วิริโย" สร้างปลูกจิตรสำนึก

publish: 2019-03-14 20:49:08

ชาว ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสืบสานระบบส่งน้ำ"หลวงปู่เพียร วิริโย" สร้างปลูกจิตรสำนึกและ อนุรักษ์วิถีชีวิติดั้งเดิม ชาวบ้านกับสายน้ำ