77JOWO News


ชาวนาเตรียมเฮรีบไป ธกส.ด่วน รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีคนละไม่เกิน 18,000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว

publish: 2018-11-22 18:15:10

พิจิตรชาวนายิ้มแก้มปริมีเงินฉลองวันลอยกระทงรัฐบาลโอนเงิน962ล้านตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว


ไม่ตากข้าวบนถนน! ชาวนาพิจิตรใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว

publish: 2018-11-14 18:49:53

ภูมิปัญญาชาวบ้านนำขี้ควายยาลานทำเป็นลานตากข้าว


ชาวนาพิจิตรเร่งเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105ในขณะที่สหกรณ์-ท่าข้าวแข่งขันแย่งซื้อกันอย่างคึกคัก

publish: 2018-11-06 12:06:47

ชาวนาเมืองชาละวันเร่งเกี่ยวข้าวหอมมะลิ105เสียงรถเกี่ยวข้าววิ่งดังสนั่นลั่นทุ่งสหกรณ์-ท่าข้าว แข่งขันแย่งซื้อคาดราคามีแนวโน้มขยับขึ้นอีก


โอกาสทอง ชาวนาปลูกข้าวหอมมะลินาปี ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ เกี่ยวข้าวขายได้จริง13,600บาท/ตัน

publish: 2018-10-29 13:48:03

โอกาสทองชาวนาปลูกข้าวหอมมะลินาปีในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้เกี่ยวข้าวขายได้จริง13,600บาท/ตัน