77JOWO News


เกวียนไม้ตอกของเล่นไทยยุคโบราณ โดยปราชญ์เครื่องสาน

publish: 2019-10-23 10:48:49

เกวียนไม้ตอกของเล่นไทยยุคโบราณ ของเล่นที่แทบจะสูญหายไปกับความทรงจำของใครหลายคนยังถูกอนุลักษณ์ไว้โดยปราชญ์เครื่องสานชาวบัวใหญ่โคราช