77JOWO News


พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอเบตงร่วมส่ง มอบรถวีลแชร์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเบตง

publish: 2019-10-09 14:38:05

พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอเบตง ร่วมส่งมอบรถวีลแชร์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเบตงและหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย 4 หน่วยงานทีปฏิบัติงานช่วยเหลือในพื้นที่ อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง