77JOWO News


ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่า และพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) บุกจับหนุ่มวัย 45 ปี

publish: 2019-05-17 22:36:31

ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดด้านสัตว์ป่า และพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) บุกจับหนุ่มวัย 45 ปี การลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครองทางอินเตอร์เน็ต